Equip

Francesc Burgos

Artista i gestor cultural

Cento Carbó

Artista i educador

Sílvia Lorente

Coordinadora del projecte i intèrpret de llengua de signes

Santiago Tormos

Producció tècnica

Art i sostenibilitat

Un projecte per apropar l’art i la consciència sostenible a les zones rurals. Un espectacle i taller creatiu que inclou música, teatre, clown, experimentació sonora i un viatge surrealista.

Res-i-dual: una bastida, tubs reciclats, bidons, instruments insòlits i dos llanterners amb ganes de conquerir el món amb els seus artefactes sonors.

Art
Reciclatge
Ruralitat

Vols que anem al teu poble?